-Θες να τα φτιάξουμε;-Προτιμώ να πηδήξω από τον έκτο!-Στον τρίτο όροφο είμαστε!-Θα πηδήξω 2 φορές.

-Θες να τα φτιάξουμε; -Προτιμώ να πηδήξω από τον έκτο! -Στον τρίτο όροφο είμαστε! -Θα πηδήξω 2 φορές.

διαφ.
-Θες να τα φτιάξουμε; -Προτιμώ να πηδήξω από τον έκτο! -Στον τρίτο όροφο είμαστε! -Θα πηδήξω 2 φορές.  
διαφ.
-Θες να τα φτιάξουμε; -Προτιμώ να πηδήξω από τον έκτο! -Στον τρίτο όροφο είμαστε! -Θα πηδήξω 2 φορές.