– Αντέχεις, μου λέει το αφεντικό, σε τι κατάσταση είσαι;- Ζεν, του λέω- Τι Ζεν;- Ζεν ζουλεύω άλλο.

– Αντέχεις, μου λέει το αφεντικό, σε τι κατάσταση είσαι; – Ζεν, του λέω – Τι Ζεν; – Ζεν ζουλεύω άλλο.

διαφ.
- Αντέχεις, μου λέει το αφεντικό, σε τι κατάσταση είσαι; - Ζεν, του λέω - Τι Ζεν; - Ζεν ζουλεύω άλλο.  
διαφ.
- Αντέχεις, μου λέει το αφεντικό, σε τι κατάσταση είσαι; - Ζεν, του λέω - Τι Ζεν; - Ζεν ζουλεύω άλλο.