μου φέρανε καφέ με τρία καλαμάκια λες και είμαι η λερναία ύδρα

μου φέρανε καφέ με τρία καλαμάκια λες και είμαι η λερναία ύδρα

διαφ.
μου φέρανε καφέ με τρία καλαμάκια λες και είμαι η λερναία ύδρα  
διαφ.
μου φέρανε καφέ με τρία καλαμάκια λες και είμαι η λερναία ύδρα