Μισή ώρα τηλέφωνο με τον κολλητό,μου ξέφυγε στο τέλος και του είπα,κλείσε εσύ μωρό μου

Μισή ώρα τηλέφωνο με τον κολλητό,μου ξέφυγε στο τέλος και του είπα,κλείσε εσύ μωρό μου

διαφ.
Μισή ώρα τηλέφωνο με τον κολλητό,μου ξέφυγε στο τέλος και του είπα,κλείσε εσύ μωρό μου   
διαφ.
Μισή ώρα τηλέφωνο με τον κολλητό,μου ξέφυγε στο τέλος και του είπα,κλείσε εσύ μωρό μου