-Θα βγούμε;-Τώρα ετοιμάζομαι σε κάνα 200λεπτο

-Θα βγούμε; -Τώρα ετοιμάζομαι σε κάνα 200λεπτο

διαφ.
-Θα βγούμε; -Τώρα ετοιμάζομαι σε κάνα 200λεπτο  
διαφ.
-Θα βγούμε; -Τώρα ετοιμάζομαι σε κάνα 200λεπτο