Το μισό Facebook είναι ερωτευμένο και το άλλο μισό πληγωμένο. Εγώ πάλι πεινάω…

Το μισό Facebook είναι ερωτευμένο και το άλλο μισό πληγωμένο. Εγώ πάλι πεινάω…

διαφ.
Το μισό Facebook είναι ερωτευμένο και το άλλο μισό πληγωμένο. Εγώ πάλι πεινάω...  
διαφ.
Το μισό Facebook είναι ερωτευμένο και το άλλο μισό πληγωμένο. Εγώ πάλι πεινάω...