-Δε μου λες φιλενάδα; Συγχωρείς κέρατο;-Ναι αμέ!-Πώς το καταφέρνεις;-Με κόλυβα και ελληνικό καφέ!

-Δε μου λες φιλενάδα; Συγχωρείς κέρατο; -Ναι αμέ! -Πώς το καταφέρνεις; -Με κόλυβα και ελληνικό καφέ!

διαφ.
-Δε μου λες φιλενάδα; Συγχωρείς κέρατο; -Ναι αμέ! -Πώς το καταφέρνεις; -Με κόλυβα και ελληνικό καφέ!  
διαφ.
-Δε μου λες φιλενάδα; Συγχωρείς κέρατο; -Ναι αμέ! -Πώς το καταφέρνεις; -Με κόλυβα και ελληνικό καφέ!