– όταν μπαίνουν τρίτοι στη μέση χαλάνε οι σχέσεις φίλε..- έλα ρε τι έγινε;- τα έμαθε ο άντρας της

– όταν μπαίνουν τρίτοι στη μέση χαλάνε οι σχέσεις φίλε.. – έλα ρε τι έγινε; – τα έμαθε ο άντρας της

διαφ.
- όταν μπαίνουν τρίτοι στη μέση χαλάνε οι σχέσεις φίλε.. - έλα ρε τι έγινε; - τα έμαθε ο άντρας της  
διαφ.
- όταν μπαίνουν τρίτοι στη μέση χαλάνε οι σχέσεις φίλε.. - έλα ρε τι έγινε; - τα έμαθε ο άντρας της