Η αμήχανη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι σου και λες δεν είναι δικό μου, είναι της γκόμενάς μου ή του γείτονα ή κάποιου περαστικού ίσως

Η αμήχανη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι σου και λες δεν είναι δικό μου, είναι της γκόμενάς μου ή του γείτονα ή κάποιου περαστικού ίσως

διαφ.
Η αμήχανη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι σου και λες δεν είναι δικό μου, είναι της γκόμενάς μου ή του γείτονα ή κάποιου περαστικού ίσως  
διαφ.
Η αμήχανη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι σου και λες δεν είναι δικό μου, είναι της γκόμενάς μου ή του γείτονα ή κάποιου περαστικού ίσως