Το παν στη σχέση είναι να υπάρχει χημεία χάπια αλκοόλ κ τα συναφή

Το παν στη σχέση είναι να υπάρχει χημεία χάπια αλκοόλ κ τα συναφή

διαφ.
Το παν στη σχέση είναι να υπάρχει χημεία χάπια αλκοόλ κ τα συναφή  
διαφ.
Το παν στη σχέση είναι να υπάρχει χημεία χάπια αλκοόλ κ τα συναφή