-Με μια νόστιμη βαρκούλα ταξίδεψα τούτο το πρωί.-Πάλι έφαγες πεϊνιρλί ;-Ναι.

-Με μια νόστιμη βαρκούλα ταξίδεψα τούτο το πρωί. -Πάλι έφαγες πεϊνιρλί ; -Ναι.

διαφ.
-Με μια νόστιμη βαρκούλα ταξίδεψα τούτο το πρωί. -Πάλι έφαγες πεϊνιρλί ; -Ναι.  
διαφ.
-Με μια νόστιμη βαρκούλα ταξίδεψα τούτο το πρωί. -Πάλι έφαγες πεϊνιρλί ; -Ναι.