– Χρειάζομαι λίγο χρόνο- Θα σου δώσω 200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα

– Χρειάζομαι λίγο χρόνο – Θα σου δώσω 200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα

διαφ.
- Χρειάζομαι λίγο χρόνο - Θα σου δώσω 200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα  
διαφ.
- Χρειάζομαι λίγο χρόνο - Θα σου δώσω 200 λεπτά προς όλα τα δίκτυα