-Τι δεν τρως στο πιτόγυρο;-Το χαρτί.

-Τι δεν τρως στο πιτόγυρο; -Το χαρτί.

διαφ.
-Τι δεν τρως στο πιτόγυρο; -Το χαρτί.  
διαφ.
-Τι δεν τρως στο πιτόγυρο; -Το χαρτί.