-Κατηγορείστε για ξυλοδαρμό.-Είμαι αθώος, δεν έχω χτυπήσει ποτέ κανέναν.-Έχουμε μάρτυρα.-Ποιος είναι να τον σπάσω στο ξύλο;

-Κατηγορείστε για ξυλοδαρμό. -Είμαι αθώος, δεν έχω χτυπήσει ποτέ κανέναν. -Έχουμε μάρτυρα. -Ποιος είναι να τον σπάσω στο ξύλο;

διαφ.
-Κατηγορείστε για ξυλοδαρμό. -Είμαι αθώος, δεν έχω χτυπήσει ποτέ κανέναν. -Έχουμε μάρτυρα. -Ποιος είναι να τον σπάσω στο ξύλο;  
διαφ.
-Κατηγορείστε για ξυλοδαρμό. -Είμαι αθώος, δεν έχω χτυπήσει ποτέ κανέναν. -Έχουμε μάρτυρα. -Ποιος είναι να τον σπάσω στο ξύλο;