– Γεια σας από τη Vodafone τηλεφωνώ, είστε καλα;- Όχι είμαι χάλια στο νοσοκομ…- Χαίρομαι. Έχουμε μια καταπληκτική προσφορά για σας

– Γεια σας από τη Vodafone τηλεφωνώ, είστε καλα; – Όχι είμαι χάλια στο νοσοκομ… – Χαίρομαι. Έχουμε μια καταπληκτική προσφορά για σας

διαφ.
- Γεια σας από τη Vodafone τηλεφωνώ, είστε καλα; - Όχι είμαι χάλια στο νοσοκομ... - Χαίρομαι. Έχουμε μια καταπληκτική προσφορά για σας  
διαφ.
- Γεια σας από τη Vodafone τηλεφωνώ, είστε καλα; - Όχι είμαι χάλια στο νοσοκομ... - Χαίρομαι. Έχουμε μια καταπληκτική προσφορά για σας