Όταν λέμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ εννοούμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ. Εκτός αν πρόκειται για γλυκό.

Όταν λέμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ εννοούμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ. Εκτός αν πρόκειται για γλυκό.

διαφ.
Όταν λέμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ εννοούμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ. Εκτός αν πρόκειται για γλυκό.  
διαφ.
Όταν λέμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ εννοούμε ΔΕΝ ΘΕΛΩ. Εκτός αν πρόκειται για γλυκό.