-Πώς πάει η εξεταστική;-Είμαι καλά.

-Πώς πάει η εξεταστική; -Είμαι καλά.

διαφ.
-Πώς πάει η εξεταστική; -Είμαι καλά.  
διαφ.
-Πώς πάει η εξεταστική; -Είμαι καλά.