Λένε πως ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει, εγώ όσο μεγαλώνω νευριάζω!

Λένε πως ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει, εγώ όσο μεγαλώνω νευριάζω!

διαφ.
Λένε πως ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει, εγώ όσο μεγαλώνω νευριάζω!  
διαφ.
Λένε πως ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει ομορφαίνει, εγώ όσο μεγαλώνω νευριάζω!