-Άντε σήκω να πας γυμναστήριο, τι το πληρώνεις-Λες και το γυμναστήριο δεν το πλήρωσα

February 9, 2018
-Άντε σήκω να πας γυμναστήριο, τι το πληρώνεις -Λες και το γυμναστήριο δεν το πλήρωσα

διαφ.
-Άντε σήκω να πας γυμναστήριο, τι το πληρώνεις -Λες και το γυμναστήριο δεν το πλήρωσα  
διαφ.
-Άντε σήκω να πας γυμναστήριο, τι το πληρώνεις -Λες και το γυμναστήριο δεν το πλήρωσα