Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα όπως η Τσικνοπέμπτη αλλά με γλυκά;

Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα όπως η Τσικνοπέμπτη αλλά με γλυκά;

διαφ.
Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα όπως η Τσικνοπέμπτη αλλά με γλυκά;  
διαφ.
Γιατί δεν υπάρχει μια μέρα όπως η Τσικνοπέμπτη αλλά με γλυκά;