-Σε αγαπάω τόσο πολύ, δε μπορώ να ζήσω μακριά σου.-Μωρό μου, μιλάει η μπίρα;-Όχι, εγώ μιλάω στη μπίρα!

-Σε αγαπάω τόσο πολύ, δε μπορώ να ζήσω μακριά σου. -Μωρό μου, μιλάει η μπίρα; -Όχι, εγώ μιλάω στη μπίρα!

διαφ.
-Σε αγαπάω τόσο πολύ, δε μπορώ να ζήσω μακριά σου. -Μωρό μου, μιλάει η μπίρα; -Όχι, εγώ μιλάω στη μπίρα!  
διαφ.
-Σε αγαπάω τόσο πολύ, δε μπορώ να ζήσω μακριά σου. -Μωρό μου, μιλάει η μπίρα; -Όχι, εγώ μιλάω στη μπίρα!