-Πες μου γιατρέ, θα ζήσω;-Το ελπίζω γιατί μου χρωστάς 50ευρώ.

-Πες μου γιατρέ, θα ζήσω; -Το ελπίζω γιατί μου χρωστάς 50ευρώ.

διαφ.
-Πες μου γιατρέ, θα ζήσω; -Το ελπίζω γιατί μου χρωστάς 50ευρώ.  
διαφ.
-Πες μου γιατρέ, θα ζήσω; -Το ελπίζω γιατί μου χρωστάς 50ευρώ.