-Τι πίνεις όμορφη να κεράσω;-Μήπως λέμε είσαι εντελώς γραφικός;-Ναι είμαι, πάρε και την κάρτα μου!-Τι κάρτα;-Κάρτα γραφικών

-Τι πίνεις όμορφη να κεράσω; -Μήπως λέμε είσαι εντελώς γραφικός; -Ναι είμαι, πάρε και την κάρτα μου! -Τι κάρτα; -Κάρτα γραφικών

διαφ.
-Τι πίνεις όμορφη να κεράσω; -Μήπως λέμε είσαι εντελώς γραφικός; -Ναι είμαι, πάρε και την κάρτα μου! -Τι κάρτα; -Κάρτα γραφικών  
διαφ.
-Τι πίνεις όμορφη να κεράσω; -Μήπως λέμε είσαι εντελώς γραφικός; -Ναι είμαι, πάρε και την κάρτα μου! -Τι κάρτα; -Κάρτα γραφικών