Δυο πράγματα δε μπορώ.Τα ψέματα και το 3% μπαταρία.

Δυο πράγματα δε μπορώ. Τα ψέματα και το 3% μπαταρία.

διαφ.
Δυο πράγματα δε μπορώ. Τα ψέματα και το 3% μπαταρία.  
διαφ.
Δυο πράγματα δε μπορώ. Τα ψέματα και το 3% μπαταρία.