-Μωρό μου με πήραν τα παιδιά τηλέφωνο και με ρώτησαν αν με αφήνεις να πάω μαζί τους για ποτό.-ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ-Κι εγώ αυτό τους είπα.

February 8, 2018
-Μωρό μου με πήραν τα παιδιά τηλέφωνο και με ρώτησαν αν με αφήνεις να πάω μαζί τους για ποτό. -ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ -Κι εγώ αυτό τους είπα.

διαφ.
-Μωρό μου με πήραν τα παιδιά τηλέφωνο και με ρώτησαν αν με αφήνεις να πάω μαζί τους για ποτό. -ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ -Κι εγώ αυτό τους είπα.  
διαφ.
-Μωρό μου με πήραν τα παιδιά τηλέφωνο και με ρώτησαν αν με αφήνεις να πάω μαζί τους για ποτό. -ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ -Κι εγώ αυτό τους είπα.