-Γιατί ο Καίσαρας ίδρωνε στο σ$ξ;-Γιατί ήταν Ιούλιος.

-Γιατί ο Καίσαρας ίδρωνε στο σ$ξ; -Γιατί ήταν Ιούλιος.

διαφ.
-Γιατί ο Καίσαρας ίδρωνε στο σ$ξ; -Γιατί ήταν Ιούλιος.  
διαφ.
-Γιατί ο Καίσαρας ίδρωνε στο σ$ξ; -Γιατί ήταν Ιούλιος.