-Ωραία στολή αλλά δεν είσαι λίγο μεγάλος για να ντυθείς Μπατμαν;-Ο παπα-Κώστας είμαι…

-Ωραία στολή αλλά δεν είσαι λίγο μεγάλος για να ντυθείς Μπατμαν; -Ο παπα-Κώστας είμαι ρε βλάκα!

διαφ.
-Ωραία στολή αλλά δεν είσαι λίγο μεγάλος για να ντυθείς Μπατμαν; -Ο παπα-Κώστας είμαι ρε βλάκα!  
διαφ.
-Ωραία στολή αλλά δεν είσαι λίγο μεγάλος για να ντυθείς Μπατμαν; -Ο παπα-Κώστας είμαι ρε βλάκα!