Έβρασα 2 κιλά μπρόκολο και δεν ξέρω ποιος θα το πετάξει όλο αυτό…

Έβρασα 2 κιλά μπρόκολο και δεν ξέρω ποιος θα το πετάξει όλο αυτό…

διαφ.
Έβρασα 2 κιλά μπρόκολο και δεν ξέρω ποιος θα το πετάξει όλο αυτό...  
διαφ.
Έβρασα 2 κιλά μπρόκολο και δεν ξέρω ποιος θα το πετάξει όλο αυτό...