-Τι έχεις ντυθεί;-Χάρος.-Μα δε βλέπω στολή.-Στολή μπορεί να μη βλέπεις, αλλά αργά ή γρήγορα θα σε πάρω!

February 8, 2018
-Τι έχεις ντυθεί; -Χάρος. -Μα δε βλέπω στολή. -Στολή μπορεί να μη βλέπεις, αλλά αργά ή γρήγορα θα σε πάρω!

διαφ.
-Τι έχεις ντυθεί; -Χάρος. -Μα δε βλέπω στολή. -Στολή μπορεί να μη βλέπεις, αλλά αργά ή γρήγορα θα σε πάρω!  
διαφ.
-Τι έχεις ντυθεί; -Χάρος. -Μα δε βλέπω στολή. -Στολή μπορεί να μη βλέπεις, αλλά αργά ή γρήγορα θα σε πάρω!