-Αντώνηηηη!-Συγνώμη μωρό μου!-Γιατί;-Δεν ξέρω, αντανακλαστικό ήταν!

February 8, 2018
-Αντώνηηηη! -Συγνώμη μωρό μου! -Γιατί; -Δεν ξέρω, αντανακλαστικό ήταν!

διαφ.
-Αντώνηηηη! -Συγνώμη μωρό μου! -Γιατί; -Δεν ξέρω, αντανακλαστικό ήταν!  
διαφ.
-Αντώνηηηη! -Συγνώμη μωρό μου! -Γιατί; -Δεν ξέρω, αντανακλαστικό ήταν!