-Πήρατε αρνί;-Ναι.-Πόσα κιλά;-Δεν ξέρουμε, είναι θηλυκό και δε θέλει να ανέβει στη ζυγαριά!

-Πήρατε αρνί; -Ναι. -Πόσα κιλά; -Δεν ξέρουμε, είναι θηλυκό και δε θέλει να ανέβει στη ζυγαριά!

διαφ.
-Πήρατε αρνί; -Ναι. -Πόσα κιλά; -Δεν ξέρουμε, είναι θηλυκό και δε θέλει να ανέβει στη ζυγαριά!  
διαφ.
-Πήρατε αρνί; -Ναι. -Πόσα κιλά; -Δεν ξέρουμε, είναι θηλυκό και δε θέλει να ανέβει στη ζυγαριά!