-Θες χυμό; Είναι με εννέα φρούτα.-Αλήθεια; Τι φρούτα;-Ένα μήλο, ένα ακτινίδιο και εφτά πορτοκάλια!

February 7, 2018
-Θες χυμό; Είναι με εννέα φρούτα. -Αλήθεια; Τι φρούτα; -Ένα μήλο, ένα ακτινίδιο και εφτά πορτοκάλια!

διαφ.
-Θες χυμό; Είναι με εννέα φρούτα. -Αλήθεια; Τι φρούτα; -Ένα μήλο, ένα ακτινίδιο και εφτά πορτοκάλια!  
διαφ.
-Θες χυμό; Είναι με εννέα φρούτα. -Αλήθεια; Τι φρούτα; -Ένα μήλο, ένα ακτινίδιο και εφτά πορτοκάλια!