-Πατέρα βρήκα μια γυναίκα ίδια η μαμά.-Κουράγιο γιε μου, κουράγιο

-Πατέρα βρήκα μια γυναίκα ίδια η μαμά. -Κουράγιο γιε μου, κουράγιο

διαφ.
-Πατέρα βρήκα μια γυναίκα ίδια η μαμά. -Κουράγιο γιε μου, κουράγιο  
διαφ.
-Πατέρα βρήκα μια γυναίκα ίδια η μαμά. -Κουράγιο γιε μου, κουράγιο