Έλα αφεντικό, γίνεται το μεροκάματο της Τσικνοπέμπτης να το πάρω σε κοψίδια;

Έλα αφεντικό, γίνεται το μεροκάματο της Τσικνοπέμπτης να το πάρω σε κοψίδια;

διαφ.
Έλα αφεντικό, γίνεται το μεροκάματο της Τσικνοπέμπτης να το πάρω σε κοψίδια;  
διαφ.
Έλα αφεντικό, γίνεται το μεροκάματο της Τσικνοπέμπτης να το πάρω σε κοψίδια;