Δε μπορώ τους νάρκισσους, νομίζουν ότι είναι πιο όμορφοι από μένα…

Δε μπορώ τους νάρκισσους, νομίζουν ότι είναι πιο όμορφοι από μένα…

διαφ.
Δε μπορώ τους νάρκισσους, νομίζουν ότι είναι πιο όμορφοι από μένα...  
διαφ.
Δε μπορώ τους νάρκισσους, νομίζουν ότι είναι πιο όμορφοι από μένα...