-Σου έχω αδυναμία-Φάε κάτι να δυναμώσεις.

-Σου έχω αδυναμία -Φάε κάτι να δυναμώσεις.

διαφ.
-Σου έχω αδυναμία -Φάε κάτι να δυναμώσεις.  
διαφ.
-Σου έχω αδυναμία -Φάε κάτι να δυναμώσεις.