Σηκώθηκα το πρωί να πλύνω τα δόντια μου είδα τις σακούλες στα μάτια και άφησα οκτώ λεπτά στο νιπτήρα !

Σηκώθηκα το πρωί να πλύνω τα δόντια μου είδα τις σακούλες στα μάτια και άφησα οκτώ λεπτά στο νιπτήρα !

διαφ.
Σηκώθηκα το πρωί να πλύνω τα δόντια μου είδα τις σακούλες στα μάτια και άφησα οκτώ λεπτά στο νιπτήρα !  
διαφ.
Σηκώθηκα το πρωί να πλύνω τα δόντια μου είδα τις σακούλες στα μάτια και άφησα οκτώ λεπτά στο νιπτήρα !