Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο.

February 5, 2018
Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο. Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.

διαφ.
Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.  
διαφ.
Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.