Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο.

Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο. Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.

διαφ.
Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο. Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.  
διαφ.
Αθεος μέχρι να τον προσπεράσει καμιά νεκροφόρα στο δρόμο. Μετά φτύνει τον κόρφο του σαν τη Βλαχοπούλου στη Χαρτοπαίχτρα.