-Διάβασα ένα άρθρο για την ανθρώπινη νοημοσύνη;-Και τι λέει;-Δεν κατάλαβα…

-Διάβασα ένα άρθρο για την ανθρώπινη νοημοσύνη; -Και τι λέει; -Δεν κατάλαβα…

διαφ.
-Διάβασα ένα άρθρο για την ανθρώπινη νοημοσύνη; -Και τι λέει; -Δεν κατάλαβα...  
διαφ.
-Διάβασα ένα άρθρο για την ανθρώπινη νοημοσύνη; -Και τι λέει; -Δεν κατάλαβα...