-Γεια σας, 2 κιλά μανταρίνια θα ήθελα.-Σακούλα θέλετε;-Όχι μωρέ θα τα κλωτσάω μέχρι το σπίτι…

-Γεια σας, 2 κιλά μανταρίνια θα ήθελα. -Σακούλα θέλετε; -Όχι μωρέ θα τα κλωτσάω μέχρι το σπίτι…

διαφ.
-Γεια σας, 2 κιλά μανταρίνια θα ήθελα. -Σακούλα θέλετε; -Όχι μωρέ θα τα κλωτσάω μέχρι το σπίτι...  
διαφ.
-Γεια σας, 2 κιλά μανταρίνια θα ήθελα. -Σακούλα θέλετε; -Όχι μωρέ θα τα κλωτσάω μέχρι το σπίτι...