-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα;-Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.

-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα; -Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.

διαφ.
-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα; -Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.  
διαφ.
-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα; -Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.