-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα;-Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.

-Μωρό μου πιστεύεις ότι βάφτηκα πολύ έντονα;
-Πήγαινέ με στον αρχηγό σου.

διαφ.

 

διαφ.

Loading...
Loading...