Ανέκδοτο: Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?

Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε?
διαφ.
Πότε να προλάβω, να διαβάσω? Μου λέτε? Πηγή

Πηγή
Δείτε τη συνέχεια