-Γιώργο έχω πετρελαιοπηγές;-Όχι πατέρα-Έχω λεφτά στην Ελβετία;-Όχι πατέρα-Έχω θεία στο Σικάγο;-Όχι βρε πατέρα-Κλείσε τότε το καλοριφέρ ρε βλάκα!

October 27, 2017
-Γιώργο έχω πετρελαιοπηγές; -Όχι πατέρα -Έχω λεφτά στην Ελβετία; -Όχι πατέρα -Έχω θεία στο Σικάγο; -Όχι βρε πατέρα -Κλείσε τότε το καλοριφέρ ρε βλάκα!

διαφ.
-Γιώργο έχω πετρελαιοπηγές; -Όχι πατέρα -Έχω λεφτά στην Ελβετία; -Όχι πατέρα -Έχω θεία στο Σικάγο; -Όχι βρε πατέρα -Κλείσε τότε το καλοριφέρ ρε βλάκα!   
διαφ.
-Γιώργο έχω πετρελαιοπηγές; -Όχι πατέρα -Έχω λεφτά στην Ελβετία; -Όχι πατέρα -Έχω θεία στο Σικάγο; -Όχι βρε πατέρα -Κλείσε τότε το καλοριφέρ ρε βλάκα!