-Χάλια ο καφές-Να τον χύσω;-Θα καλυτερέψει λες;

-Χάλια ο καφές -Να τον χύσω; -Θα καλυτερέψει λες;

διαφ.
-Χάλια ο καφές -Να τον χύσω; -Θα καλυτερέψει λες;  
διαφ.
-Χάλια ο καφές -Να τον χύσω; -Θα καλυτερέψει λες;