– Λέμε να παραγγείλουμε πιτόγυρα, θέλεις;- Α ρε γαμώτο δεν έχω λεφτά μαζί μου.- Σιγά μωρέ, ξένοι είμαστε; Θα μας κοιτάς να τρώμε.

– Λέμε να παραγγείλουμε πιτόγυρα, θέλεις; – Α ρε γαμώτο δεν έχω λεφτά μαζί μου. – Σιγά μωρέ, ξένοι είμαστε; Θα μας κοιτάς να τρώμε.

διαφ.
- Λέμε να παραγγείλουμε πιτόγυρα, θέλεις; - Α ρε γαμώτο δεν έχω λεφτά μαζί μου. - Σιγά μωρέ, ξένοι είμαστε; Θα μας κοιτάς να τρώμε.  
διαφ.
- Λέμε να παραγγείλουμε πιτόγυρα, θέλεις; - Α ρε γαμώτο δεν έχω λεφτά μαζί μου. - Σιγά μωρέ, ξένοι είμαστε; Θα μας κοιτάς να τρώμε.