Αν η εβδομάδα ήταν οικογένεια, η Δευτέρα θα ήταν η πεθερά!

Αν η εβδομάδα ήταν οικογένεια, η Δευτέρα θα ήταν η πεθερά!

διαφ.
Αν η εβδομάδα ήταν οικογένεια, η Δευτέρα θα ήταν η πεθερά!  
διαφ.
Αν η εβδομάδα ήταν οικογένεια, η Δευτέρα θα ήταν η πεθερά!