Έχω χαμηλό αιματοκρίτη επειδή λέει δεν τρώω μοσχάρι. Το ότι τρώω σα μοσχάρι δε μετράει;

Έχω χαμηλό αιματοκρίτη επειδή λέει δεν τρώω μοσχάρι. Το ότι τρώω σα μοσχάρι δε μετράει;

διαφ.
Έχω χαμηλό αιματοκρίτη επειδή λέει δεν τρώω μοσχάρι. Το ότι τρώω σα μοσχάρι δε μετράει;  
διαφ.
Έχω χαμηλό αιματοκρίτη επειδή λέει δεν τρώω μοσχάρι. Το ότι τρώω σα μοσχάρι δε μετράει;