-Μάνα, μου χάλασε το ΕΝΤΕΡ στο λάπτοπ.-Τι είναι αυτό;-Κουμπί.-Φέρτο να στο ράψω

-Μάνα, μου χάλασε το ΕΝΤΕΡ στο λάπτοπ. -Τι είναι αυτό; -Κουμπί. -Φέρτο να στο ράψω

διαφ.
-Μάνα, μου χάλασε το ΕΝΤΕΡ στο λάπτοπ. -Τι είναι αυτό; -Κουμπί. -Φέρτο να στο ράψω  
διαφ.
-Μάνα, μου χάλασε το ΕΝΤΕΡ στο λάπτοπ. -Τι είναι αυτό; -Κουμπί. -Φέρτο να στο ράψω