-Πονάει ο λαιμός μου.-Κάνε γαργάρες με λεμόνι.-Τι έτσι σκέτες; Χωρίς μπριζόλες;

-Πονάει ο λαιμός μου. -Κάνε γαργάρες με λεμόνι. -Τι έτσι σκέτες; Χωρίς μπριζόλες;

διαφ.
-Πονάει ο λαιμός μου. -Κάνε γαργάρες με λεμόνι. -Τι έτσι σκέτες; Χωρίς μπριζόλες;  
διαφ.
-Πονάει ο λαιμός μου. -Κάνε γαργάρες με λεμόνι. -Τι έτσι σκέτες; Χωρίς μπριζόλες;