Είμαι σε ηλικία που όταν μου λένε

Είμαι σε ηλικία που όταν μου λένε “κλαμπ” το μυαλό μου πάει απευθείας σε σάντουιτς.

διαφ.
Είμαι σε ηλικία που όταν μου λένε "κλαμπ" το μυαλό μου πάει απευθείας σε σάντουιτς.  
διαφ.
Είμαι σε ηλικία που όταν μου λένε "κλαμπ" το μυαλό μου πάει απευθείας σε σάντουιτς.